สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 12/2566

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และหัวหน้ากลุ่มงาน ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 12/2566 ดำเนินรายการ โดย นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รอง เลขาธิการ กพฐ. ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting จากนั้น ได้นำข้อมูลจากการรับชมรายการมาวิเคราะห์ เพื่อนำสู่การปฏิบัติโดยเร่งด่วนต่อไป 
: ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ /ข่าว  ศราวุฒิ ขันเงิน /ภาพ