สพป.เลย เขต 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.เลยเขต 3

วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.เลยเขต 3 ครั้งที่ 1/2566 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ดร.ญาณิศา อยู่งาน,นายอาคม สีพิมพ์สอ,นางแสงเดือน สุขรมย์ รองผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งฯและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สพป.เลย เขต 3