สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมสภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3 /2566 “ตุ้มโฮม ฮักแพง แบ่งปัน สานสัมพันธ์ อุบลบ้านเฮา”  จัดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ส่วนราชการ เพื่อให้ส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี ได้สร้างความคุ้นเคย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดย นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  มอบหมายให้ นายสุบรรณ ลาสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานโครงการชลประทานที่ 7 ตำบลแจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ศราวุฒิ ขันเงิน ข่าว