สพป. ชลบุรี เขต 3 : พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ชลบุรี

วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ชลบุรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ อาคารธาราพัทยา จ.ชลบุรี

ภาพ/ข่าว : นางสาวหทัยพันธน์ ปะโพเทติ นักประชาสัมพันธ์