++แม่ฮ่องสอน เขต 1 เปิดบ้านวิชาการ โครงงานสู่อาชีพ โรงเรียนบ้านปางคาม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน+++

^^^  วันนี้  นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ โครงงานสู่อาชีพ “ A.P.M.P. Open House 2019”  ของโรงเรียนบ้านปางคาม   ซึ่งเป็นการแสดงผลงานการศึกษาของนักเรียนและครู ประจำปีการศึกษา 2561  เพื่อเผยแพร่และแสดงศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้กับคณะครู  นักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนในท้องถิ่น  รวมทั้งท้องถิ่นใกล้เคียงได้ชมผลงานของนักเรียนและครูโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า   และปัจฉิมนิเทศของโรงเรียน   ณ  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปางคาม  อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน++นรินทร์  ไชยวงศ์  ภาพ // ธีรธิดา  พรหมมาแบน  /ข่าว+++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน