สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดอบรม”ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุตรดิตถ์ รุ่นที่ 3″แก่บุคลากรทางการลูกเสือ

24 มีนาคม 2566 นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุตรดิตถ์ รุ่นที่ 3  ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมี นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวรายงาน การจัดอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุตรดิตถ์ รุ่นที่ 3 แก่บุคลากรทางการลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน สามารถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาในสถานศึกษาได้ รวมทั้งส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมนำหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทานไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรทางการลูกเสือจากสถานศึกษา จำนวน 22 โรงเรียนๆ ละ 2 คน หลักสูตรการอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ มี ดร.เมตตา แสวงลาภ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการจัดอบรม วิทยากรจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ และบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ