การพัฒนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3พร้อมด้วย ดร.ญาณิศา อยู่งาน,นายอาคม สีพิมพ์สอ,นางแสงเดือน สุขรมย์ รองผอ.สพป.เลย เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.เชียงใหม่ เขต 2
นำโดย ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และคณะฯ “ในการพัฒนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” ณ ห้องประชุมภูลมโล สพป.เลย เขต 3