ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

>>>>>>วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการ ที่ 7 ระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเฟรนด์ลิเทล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการ Coaching นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.นราธิวาส และนายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นคณะกรรมการ แนะนำให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 7

ภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/15S4zhUR5lzGivx-qnJhD7D3wp6-8WH0N?usp=share_link