สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครู​ นักเรียนประสบอุบัติเหตุรถทัวร์ทัศนศึกษา

สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ นำโดย​ ดร.ประเสริฐ​ จั่นแก้ว​ ผอ.สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​, ทีมงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน​ นำโดย​ นางสาวปราณี​ เพ็งจันทา​ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา​ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​, นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา​ และผู้ประสานงานประจำโรงเรียน​ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและติดตามอาการบาดเจ็บของข้าราชการครู​ และนักเรียน​ โรงเรียนบ้านหนองแหน​ อ.ศรีนคร​ ที่ประสบอุบัติเหตุจากรถทัวร์ทัศนศึกษา​ โดยได้มอบเงินจากกองทุนสวัสดิการเด็กพิการ​ ยากจน​ ด้อยโอกาส​ พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคจากชมรมจิตอาสา​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ ให้กับนักเรียนเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น​ และดำเนินการติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง…. (มณีวรรณ…ภาพ/ข่าว)​