สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียน ครั้งที่ 6 ตอนพังงผาสุก

+++++วันที่ 24 มีนาคม 2566 นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมงานคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียน ครั้งที่ 6 ตอนพังงาผาสุก และรับมอบโล่หน่วยงานสนับสนุนการจัดงาน โดยกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียน ร่วมกับจังหวัดพังงา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ส่วนท้องถิ่น ร่วมกันจัดคอนเสิร์ตขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถทางด้านสุนทรียศาสตร์ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน    เปิดงาน พร้อมรองปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ดร.จุมพล ทองตัน รองประธานกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายเอกรัฐ หลีเส็น กล่าวต้อนรับ นอกจากนี้ได้มีคณะศิลปินซึ่งประกอบด้วยสุชาติ ชวางกูร  ป้าไก่ เดอะวอยซ์  จุมพล ทองตัน (โกไข่) ทิพย์วรรณ ปิ่นพิบาล สปาย โกลเด้นซอ และวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงวงดนตรีและขับร้องเพลง ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ซึ่งในงานครั้งนี้ นางสาวชลดา ชูดวง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกะปงพิทยาคม ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียนกล่าวรายงานความเป็นมาของคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียนให้ต่อประธาน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย