ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. “อนันต์” ติดตามการรับนักเรียน ม.1 รร.ปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย และ รร.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ

วันที่ 25 มีนาคม 2566 นายอนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) ติดตามการรับนักเรียน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และโรงเรียนบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นการสอบแข่งขันเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมนี้ได้ให้กำลังใจกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ และนักเรียนที่เข้าทำการสอบดังกล่าว

ขอขอบคุณ ข้อมูล/ภาพ จาก ประชาสัมพันธ์ สพป.หนองคาย เขต 1