สพป.ชัยนาท จัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ที่ห้องประชุมเกษมสุข วันที่ 8 ต.ค.61 ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ประธานคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด สพป.ชัยนาท ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนที่ได้รับการจัด สรร ตามแนวทางและวิธีการที่ สพฐ.กำหนด รวมทั้งสิ้น 165 อัตรา