ดร.เกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัล”ชนะเลิศระดับเหรียญทอง”

#สพม.34 ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ ดร.เกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัล”ชนะเลิศระดับเหรียญทอง” ระดับประเทศ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประจำปี 2561 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก วันที่ 27-29 มีนาคม พ.ศ. 2562