สพม.ราชบุรี ให้การต้อนรับ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายธีร์ ภวังคนันท์ ที่ได้ลงลงพื้นที่ ติดตาม และตรวจเยี่ยม การรับนักเรียน และการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

วันที่ 26 มีนาคม 2566 ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี นายนิวัตร วงศ์วิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ร่วมให้การต้อนรับ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายธีร์ ภวังคนันท์ ที่ได้ลงลงพื้นที่ ติดตาม และตรวจเยี่ยม การรับนักเรียน และการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี การดำเนินการจัดการสอบครั้งนี้มีความเรียบร้อย ตรงตามแนวทางที่ สพฐ.กำหนด