นายณัฐพล นันโท ครูชำนาญการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัล”ชนะเลิศระดับเหรียญทอง” ครูผู้สอนยอดเยี่ยม”

#สพม.34 ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายณัฐพล นันโท ครูชำนาญการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัล”ชนะเลิศระดับเหรียญทอง” ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประจำปี 2561 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก วันที่ 27-29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประจำปี 2561 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก วันที่ 27-29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562