สพม.39 คัดเลือกตัวแทนโครงงานคุณธรรมดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกตัวแทนโครงงานคุณธรรมดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ”เยาวชน ทำดี ถวายในหลวง” ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ทุกโรงเรียนได้ดำเนินโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมและดำเนินการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชน ทำดี ถวายในหลวง” อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญชนก สพม.39