สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายช่วยเหลือเด็กออกนอกระบบ เด็กที่เสี่ยงหลุดออกจากระบบ และเด็กออกกลางคัน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายช่วยเหลือเด็กออกนอกระบบ เด็กที่เสี่ยงหลุดออกจากระบบ และเด็กออกกลางคัน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 มีคณะกรรมการประกอบด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ กศน.จังหวัดราชบุรี พัฒนาฝีมือแรงงาน กศน.เมือง/วัดเพลง/ปากท่อ/จอมบึง/สวนผึ้ง/บ้านคา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1 รวมจำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมพุดพิชญา อาคาร 2 ชั้น 3 สพป.ราชบุรี เขต 1