รร.บ้านปางวุ้น สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รับการถ่ายทำรายการ Kids D และสารคดีเด็กและเยาวชนจากสถานีโทรทัศน์ NBT Phitsanulok

29 มีนาคม 2565  โรงเรียนบ้านปางวุ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 รับการถ่ายทำรายการ Kids D เวทีสำหรับเด็กดีและเด็กเก่ง และถ่ายทำสารคดีเด็กและเยาวชนตัวอย่าง โรงเรียนบ้านปางวุ้น มี นายสมบูรณ์ มาลา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ และนโยบายของ นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนที่นอกเหนือจากหลักสูตรแกนกลาง ในการเรียนรู้ทักษะอาชีพ โดยนำเสนอเป็นแบบอย่าง 4  ฐานได้แก่ อาชีพตัดผมชายและหญิง ฐานเพ้นท์ผ้า ฐานเชื่อมเหล็ก และฐานเบอเกอรี่และคาเฟ่ในโรงเรียน ซึ่งเด็กๆ ได้สามารถเข้ารับการเรียนรู้ได้ในช่วงเวลาของกิจกรรมตามความสมัครใจ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เพื่อไปประกอบบอาชีพได้ นอกจากนี้โรงเรียนยังรับทำอาหารว่างให้กับส่วนราชการและชุมชนและนำรายได้มาอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน พัฒนาโรงเรียนและช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเดือดร้อนซึ่งดำเนินรายการโดย คุณสินีนาฎ ธนะไชย จาก NBT Phitsanulok  นอกจากนี้ ยังมีการถ่ายทำสารคดีเด็กแลเยาวชน ตัวอย่างการเรียนรู้ทักษะอาชีพสู่การหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว จากนักเรียนตัวอย่าง นายสุชาติ คำอยู่ หรือน้องเจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปางวุ้น ที่เรียนรู้ทักษะการเพ้นท์ผ้า ทักษะการซ่อมรถจักรยานยนต์ ทักษะการคุมเครื่องเสียงที่มีผู้ว่าจ้างไปควบคุมเครื่องเสียงในงานต่างๆ รวมทั้งการเรียนรู้ทักษะต่อยมวยไทย ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ช่วยเหลือครอบครัว ดำเนินรายการโดย คุณไปรมา ไกรฤกษ์ NBT Phitsanulok  รายการ Kids D เวทีสำหรับเด็กดีและเด็กเก่ง จะออกอากาศทั่วประเทศทางสถานี โทรทัศน์ NBT ช่อง 2 ส่วนสารคดีจะออกอากาศ ทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล NBT Phitsanulok