สพป.เลยเขต 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning)สำหรับครุผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบ (Active Learning)สำหรับครุผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ ห้องประชุมตาโขน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3