สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมประชุมขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) มอบหมายให้ นายอดิศร ถวิลคำ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานการรายงานผลตามตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษ กำหนดการประชุมระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2566 ผ่านระบบ Video Conferenceโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1