สพป.สมุทรสาคร – ภารกิจ ผอ.สพป.สมุทรสาคร

วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ โรงเรียนวัดราษฏร์ธรรมาราม เพื่อกำกับ ติดตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่ที่ได้มอบหมายไว้ และได้เน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา ขอให้เฝ้าระวังเหตุในช่วงปิดภาคเรียนอย่างเคร่งครัด

โรงเรียนวัดราษฏร์ธรรมาราม

วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกีฬาสัมพันธ์สหวิทยาเขตส่งเสริมสามัคคี ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาของครูและผู้บริหารสหวิทยาเขตส่งเสริมสามัคคี พร้อมด้วย ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ โรงเรียนหลวงสินธ์ุราษฎร์รังสฤษฏ์

กีฬาสัมพันธ์สหวิทยาเขตส่งเสริมสามัคคี