พิธีเปิดค่าย สอวน.สาขาฟิสิกส์ ค่าย 1 ประจำปี 2561

ที่หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รอง ผอ.สพม.39 ประธานเปิดค่าย สอวน.สาขาฟิสิกส์ ค่าย 1 ประจำปี 2561 โดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ได้คัดเลือกโรงเรียนในสังกัด สพม.39 ได้แก่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม,โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก, โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี และโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ให้เป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย1 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งในปีการศึกษา 2561 จัดกิจกรรมค่ายอบรม เป็นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 7 – 21 ตุลาคม 2561 มีนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก เข้าค่าย 1 จากโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์