ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ออกเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพฯ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน รอบที่ 1

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วย ดร.พรเพ็ญ ฤทธิลัน ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ออกเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงาน นายณัฐชัย บูรวัฒน์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพฯพุทธไสยยาสน์ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566) ณ ร.ร.ห้วยตูมวิทยาคาร อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์