ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 แต่งกายย้อนยุคนำผู้แทนบุคลากรร่วมพิธีสักการะอนุสาวรีย์ พระยาสุรสีห์วิวิสิษฐศักดิ์ (เชย กัลยาณมิตร)

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566  นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1 แต่งกายย้อนยุคนำผู้แทนบุคลากร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมยกย่องเชิดชูเกียรติ และพิธีสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐศักดิ์ (เชย กัลยาณมิตร) อดีตเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย และอดีตข้าหลวงใหญ่แห่งมณฑลพายัพในราชการที่ 5  ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ บ้านเจ้าพระยาสุรีสีห์วิสิษฐศักดิ์ ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธี แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์บ้านเจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐศักดิ์ (เชย กัลยาณมิตร) เป็นนิวาสถานแห่งสุดท้ายที่ท่านได้มาพักอยู่บ้านของพระยากัลป์ยาณวัฒนวิศิษฏ์ บุตรของท่าน ซึ่งปัจจุบันได้สืบสานตำนานเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และผู้สนใจ ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ผ่านชีวประวัติเจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐศักดิ์ ผู้สร้างคุณูปการให้กับแผ่นดินนานัปการ และทายาทตระกูล “กัลยาณมิตร” ของเจ้าคุณทวดเจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐศักดิ์ (เชย กัลยาณมิตร) ได้จัดสร้างอนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐศักดิ์ (เชย กัลยาณมิตร) เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติ คุณงามความดีของท่านให้เป็นที่ประจักษ์อย่างแพร่หลาย โดยได้อัญเชิญและทำพิธีบวงสรวง สักการะอนุสาวรีย์ ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ บ้านเจ้าพระยาสุรีสีห์วิสิษฐศักดิ์ ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันนี้ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ทายาท และชาวอำเภอลับแล แต่งกายย้อนยุคสู่สมัยรัชกาลที่ 5 เข้าร่วมพิธีครั้งนี้ บรรยากาศอบอวนไปด้วยกลิ่นไอย้อนยุค สมัยรัชกาลที่ 5