ครอบครัว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 สืบสานประเพณี รดน้ำ ขอพร “สงกรานต์ 2566”

7 เมษายน 2566 ครอบครัว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมใจกันร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี รอน้ำขอพร คณะผู้บริหาร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือ “วันสงกรานต์” โดยมี นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำ รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม ครูและบุคลากรทางการศึกษา สงฆ์น้ำพระพุทธรูป ณ วิหารพระเฉลิมพระเกียรติ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 สักการะพระภูมิเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลพระภูมิเทพชัยมงคล ต่อจากนั้น นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้กล่าวขอบคุณและอำนวยพรแก่ พี่ น้อง ครอบครัว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ได้มาร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามในวันนี้  และร่วมสงฆ์น้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคล รดน้ำขอพร นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกอบด้วย นายปกิจพจน์ กมลวรเดช ดร.ละออ วันจิ๋ว และ ดร.เมตตา แสวงลาภ รวมทั้งร่วมรดน้ำขอพรจากผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากร อาวุโส ในบรรยากาศของความเป็น พี่ เพื่อน น้อง “ครอบครัว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1