สพป.พิจิตร เขต 1 ติวเข้ม…ผอ.ป้ายแดง

เมื่อ 2 เมษายน 2562 สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา เตรียมพร้อมที่จะรับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี มีผู้อำนวยการสถานศึกษาป้ายแดง จำนวน 42 คน เข้ารับการอบรมที่ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1