+++ ท่านรองสุภาพ กาวิ ให้โอวาทครูบรรจุใหม่ ห่างไกลการพนันทุกประเภท++

^^^^^    วันนี้  เวลา 13.00 น. นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ได้ให้โอวาทผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  30  คน   โดยท่านได้ให้ ข้อคิดการทำงาน กฎระเบียบ วินัยทางราชการ และการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยให้นำหลักธรรม อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ เป็นคำสอนที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งของพระพุทธศาสนา ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค ความจริงว่าด้วยทุกข์ คนทุกคนต่างก็เคยพบกับความทุกข์ หรือประสบปัญหาบางอย่างมาแล้วทั้งนั้น เช่น นักเรียนที่สอบตกก็เป็นทุกข์ เศรษฐีที่หาเงินได้ยังไม่มากพอตามที่ตนต้องการก็เป็นทุกข์ คนจนก็เป็นทุกข์ เพราะไม่มีสิ่งที่ตนต้องการ ซึ่งความทุกข์และปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นอาจมีได้ทุกขณะ ความจริงก็คือว่าความทุกข์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเราจะต้องไม่ประมาท และพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาทุกเรื่อง

//ครูบรรจุใหม่  ทั้ง  30   คน  ยังได้รับแนวปฏิบัติในการทำงานและระเบียบปฏิบัติจากนางสาวสุภาสิริ มณีธร  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   ณ  ห้องประชุม 2  ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ภาพ/ข่าว+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน