สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 15/2566

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม นำโดย นายเอกลักษณ์ บุญท้าว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 15/2566 ตอนพิเศษ ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ 1) “สพฐ. ผนึกกำลังเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566” ผู้เรียนได้รับโอกาสและได้เรียนอย่างมีคุณภาพ 2) การเตรียมความพร้อมด้านหลักสูตรการเรียนการสอน และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 3) การเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากร 4) การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย 5) การจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุน และการจัดหาค่าพาหนะสำหรับพานักเรียนไปเรียนรวม ณ ห้องประชุม 150 ปีเมืองมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1HsZDJ_3JlmA-FMicEs1QhkXZpD599YSI

(ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สพม.มค)