หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.ประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ

++++วันที่ 27 เมษายน 2566 ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ พร้อมทั้งมอบนโยบายและพบปะให้กำลังใจกับผู้เข้าประชุมในครั้งนี้ ซึ่งการประชุมได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2566 ณ โรงแรมเบลล่าบี (Bella B Hotel) อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมี นางรวิภัทร เหล่าคุ้มปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา ด้านการนิเทศการศึกษา และวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติผ่านเครือข่ายการนิเทศการศึกษาประจำเขตตรวจราชการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งวางแผนการนิเทศการศึกษาระดับเครือข่ายการนิเทศการศึกษาประจำเขตตรวจราชการ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ 18 เครือข่าย และคณะกรรมการเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนกลาง ทั้งหมดจำนวน 30 คน

สุดสาคร รวดเร็ว