รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 โดยกำหนดจัดงานใน 4 ภูมิภาค ในระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2566 โดยมุ่งหวังให้การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นเวทีให้นักเรียนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ผลสำเร็จของการจัดการศึกษาของครูผู้สอน การเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน

Download — > เอกสาร รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70