สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 และ เขต 2 จับมือร่วมพัฒนา พสน.สร้างความปลอดภัยให้นักเรียน และขยายจำนวน พสน.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมมือกันในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามโครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยและสิทธิเด็ก ประจำปี 2566 กำหนดระยะเวลาการอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2566 ซึ่งตามหลักสูตรการอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการลงพื้นที่สังเกตุการณ์จุดเสี่ยงในด้านความปลอดภัยทั้งทางกายและจิตใจของนักเรียน นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 24 เมษษยน 2566 โดยมี ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติและเข้าร่วมฝึกอบรมด้วย ทั้งนี้มี นายปกิจพจน์ กมลวรเดช และ ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และ นายสัญญา กุลสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมฝึกอบรมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมจากทั้ง 2 เขตพื้นที่ จำนวน 59 คน การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษารู้แนวทางการปฏิบัติงานยกระดับการเฝ้าระวัง ป้องกันเชิงรุก และสามารถสนธิกำลังกับเครือข่ายการออกตรวจพื้นที่จุดอับซึ่งถือเป็นจุดเสี่ยงนอกสถานศึกษาที่จะมีผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่มีเทศกาล หรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนในสังกัดได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงที โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบให้ นายทองพูล จันทบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา เป็นวิทยากร และ นายวินัย เกตุมณี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นวิทยากรด้วย