พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.สิงห์บุรี

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนวัดโบสถ์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.ณัฐิกานต์ รักนาค ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ฝึกความมีวินัย การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชยะ รู้อภัย หันมาสนใจกีฬา รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งนี้ได้คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียน เพื่อการแข่งขันในระดับต่อไป

การแข่งขันกีฬาประกอบด้วย คณะสี 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน กีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันคือ ฟุตบอล เบเบิลเทนนิส กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน นอกจากนั้นยังจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ เพื่อให้การแข่งขันบรรลุตามวัตถุประสงค์