สพป.เลย เขต ๒รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ.

วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ พร้อมด้วย นายวัลลภ วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง รับชม พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๖ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา นำไปสู่การปฏิบัติในการขับเคลื่อนการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาโดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม