โรงเรียนสอนตัดผมและเสริมสวยเสริมสยาม ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านควนแดง  บริการตัดผมฟรี แบ่งเบาภาระผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน

นายกริชศิลป์  วรินทร์เวช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนแดง อำเภอลำทับ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้   อาจารย์จอห์น  หรือนายบุญเสริม สังขพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนตัดผมและเสริมสวยเสริมสยาม นำคณะบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนเสริมสวยฯ  ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านควนแดง บริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น และผู้ปกครองนักเรียน  เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2566  ซึ่งในช่วงนี้ผู้ปกครองหลายคนต้องแบกรับภาระหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษา  เมื่อนักเรียน และผู้ปกครองได้รับการบริการตัดผมฟรี ก็เป็นการแบ่งเบาและลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกทางหนึ่งด้วย