ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ข้าราชการครู นักเรียนเพื่อติดตามการดำเนินการจัดการเรียน การสอน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับ ผู้บริหารสถานศึกษา

เวลา 10.30 น.-12.00 น. วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ข้าราชการครู นักเรียนเพื่อติดตามการดำเนินการจัดการเรียน การสอน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานพร้อมชี้แนะแนวทางแก้ไขและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่โรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป ณ ร.ร.โคกเมยประชาพัฒนา ร.ร.ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองฟ้าแดดสงยาง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ สนอง นโยบาย สพฐ.ด้านความปลอดภัย