นวัตกรรมท้องถิ่น สู่สากล โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน