สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 20/2566

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม นำโดยนายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม นายเอกลักษณ์ บุญท้าว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน, กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 20/2566 ณ ห้องประชุม 150 ปีเมืองมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/13dydJFuKyPCY2Yp7nF7LTryZy5uZztQ0

(ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สพม.มค)