ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ข้าราชการครู นักเรียนเพื่อติดตามการดำเนินการจัดการเรียน การสอน

เวลา 10.30-14.30 น. วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ข้าราชการครู นักเรียนเพื่อติดตามการดำเนินการจัดการเรียน การสอน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานพร้อมชี้แนะแนวทางแก้ไขและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่โรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป ณ ร.ร.ชุมชนนาจารย์วิทยา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยยาสน์ และ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนลำปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ สนอง นโยบาย สพฐ.ด้านความปลอดภัย ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)