สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายสมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย ศูนย์ความปลอดภัย สพป.มหาสารคาม เขต 1 และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเด็กหญิงนวพร หนันคำจร นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด ซึ่งป่วยด้วยโรคทางร่างกายพิการแต่กำเนิด ต้องเข้ารับการผ่าตัดรักษาอย่างต่อเนื่อง ครั้งล่าสุด (ผ่าตัดครั้งที่ 5) คือช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 จึงมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 3,000 บาท


เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศฯ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม บรณาการ โดยใช้ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นฐานตามรูปแบบ MKONE โมเดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามิ่งเมือง 1.โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม 2.โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบากและโรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข โดยยังเน้นย้ำเรื่องนโยบายสำคัญ 4 ด้าน คือ 1.ด้านความปลอดภัย 2.ด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 3.ด้านคุณภาพ 4.ด้านประสิทธิภาพ

ธนารัตน์ สีหลิ่ง
Latest posts by ธนารัตน์ สีหลิ่ง (see all)