สพป.ขอนแก่น เขต 5ร่วมส่งกำลังใจ แด่โรงเรียนวัดเนินปอ สพป.พิจิตร เขต 1 ผ่านรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายสุระพล สอนเสนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ร่วมส่งกำลังใจ แด่โรงเรียนวัดเนินป่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ในนามข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผ่านรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20 ณ ห้องประชุม Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5