นายประมวล บุญฑีฆ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสีดา และอำเภอบัวลาย ตามโครงการ “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประมวล บุญฑีฆ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสีดา และอำเภอบัวลาย ตามโครงการ “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจงนโยบายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมอบนโยบายจาก สพฐ. ในการปฏิบัติราชการ และลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 กับ ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอสีดา และอำเภอบัวลาย ณ ห้องประชุมโรงเรียนสีดาวิทยา อ.สีดา จ.นครราชสีมา #4