นายธนภัทร สิริวาส รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 ออกนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านเหลื่อม 2

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 มอบหมายให้นายธนภัทร สิริวาส รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 พร้อมด้วยนายวุฒิชัย ชินรัตน์ ผอ.รร.บ้านตลุกพลวง ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านเหลื่อม 2 , นายวิสิทธิ์ จันทร์ณรงค์ ผอ.รร.ชุมชนบ้านช่อระกา เลขานุการ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านเหลื่อม 2 และนางวรางคณา ประทุมศรี ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ข้าราชการครู บุคลากรทาง การศึกษา และนักเรียน รร.บ้านโนนเพ็ด , รร.ชุมชนบ้านช่อระกา , รร.บ้านขามเวียน , รร.บ้านหนองโจด และ รร.บ้านดอนตะหนิน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านเหลื่อม 2 อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา