สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายเข็มพรชัย ทองน้อย  รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสา 904 จิตอาสาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อเตรียมการจัดโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ  โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดตลอดเส้นทางการจัดโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 05.00 น. เพื่อนำเงินรายได้เข้ามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งกระทรวงมหาดไทย กำหนดให้แต่ละจังหวัดดำเนินกิจกรรมตลอดเดือนพฤษภาคม เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ประชาชน ได้ออกกำลังกาย และเพื่อนำเงินรายได้จากการดำเนินงานเป็นทุนในการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ บริเวณลานขวัญเมือง (ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเก่า)  อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว /ศราวุฒิ ขันเงิน ภาพ