สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ชี้แจงแนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายอภินันทิชัย แกระหัน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครู เพื่อเป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว /ศราวุฒิ ขันเงิน ภาพ