นายธนภัทร สิริวาส รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 ออกนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านเหลื่อม 2 (วันที่สอง)

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 มอบหมายให้นายธนภัทร สิริวาส รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 พร้อมด้วยนายวุฒิชัย ชินรัตน์ ผอ.รร.บ้านตลุกพลวง ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านเหลื่อม 2 , นายวิสิทธิ์ จันทร์ณรงค์ ผอ.รร. ชุมชนบ้านช่อระกา เลขานุการ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้าน เหลื่อม 2 , นายสุรศักดิ์ ทัพธมาตร ผอ.รร.บ้านโนนเพ็ด และนางวรางคณา ประทุมศรี ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน รร.บ้านหนองปรือโป่ง , รร.บ้านสระสี่เหลี่ยม , รร.บ้านหนองม่วงช่างพิม และ รร.บ้านตลุกพลวง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา

นายสังคม พระไตรยะ
Latest posts by นายสังคม พระไตรยะ (see all)