สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมงานมหกรรมการเงิน เพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 4  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

+++++วันที่ 27 พฤษภาคม 2566  เวลา 09.00 น.นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการเงิน เพื่อครูไทย “Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 4  จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีดร.นิรุตติ สุทธินนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา 7 จังหวัด ได้แก่สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ พังงา ระนอง ร่วมพิธีเปิดและร่วมงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

+++++สำหรับการจัดงานครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 เพื่อการขยายผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบปัญหาหนี้วิกฤติ และสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ทุกกลุ่มที่ประสบปัญหาหนี้สินได้รับการช่วยเหลือ โดยมีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การไกล่เกลี่ยกรณีถูกฟ้องร้องดำเนินคดี การปรับโครงสร้างหนี้ การวางแผนและให้คำปรึกษาทางการเงิน การอบรมให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้สิน  นิทรรศการการแก้ไขปัญหานี้สินครูของกระทรวงศึกษาธิการ