ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ นางนุชสรา ทองดอนคำ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยี ภูิมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน อากลางวัน อาหารเสริม (นม) และมาตรการด้านความปลอดภัย โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง โรงเรียนห้วยพลู โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู รายงานข้อมูล นำเยี่ยมชม วันที่ 26 พฤษภาคม 2566