สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผล การเปิดภาคเรียนที่ 1

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายสุบรรณ ลาสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ออกนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผล การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โดยมี นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์ ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายร่วมนิเทศ ณ ร.ร.บ้านดอนกลอยนากลาง ร.ร.บ้านหาด และ ร.ร.บ้านเหล่าคำ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 22 อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว /ศราวุฒิ ขันเงิน ภาพ