สพป.ระยอง เขต ๒ จัดการประชุมเจ้าหน้าที่รับสมัคร ตรวจเอกสาร และตรวจสอบคุณสมบัติ ในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่รับสมัคร ตรวจเอกสาร และตรวจสอบคุณสมบัติ ในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครให้ตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศรับสมัคร ซึ่งกำหนดรับสมัครสอบแข่งขันทางระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒