อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบปฏิทิน“อุตรดิตถ์เมืองงาม สามวัฒนธรรม”ปฏิทินเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อุตรดิตถ์ แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  

30 พฤษภาคม 2566 ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดอุตรดิตถ์และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำโดย นายมงคล  รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำปฏิทินประวัติศาสตร์“อุตรดิตถ์เมืองงาม สามวัฒนธรรม”ในรูปแบบตั้งโต๊ะ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้จัดทำขึ้นมอบให้กับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 110 ชุด โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล และ นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้แทนในการรับมอบปฏิทินต้นแบบประวัติศาสตร์ ซึ่งผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้มอบให้ ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวรายงานต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และนำเรียนแก่ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ทราบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้จัดทำปฏิทินประวัติศาสตร์”อุตรดิตถ์เมืองงาม สามวัฒนธรรม” รูปแบบตั้งโต๊ะเพื่อเป็นการเล่าเรื่องราวของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ตามกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกอบกับเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) Quick Policy 10 นโยบาย โดยมอบให้ทุกโรงเรียนในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ตามกรอบหลักสูตรท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง